SwitchBot Curtain & Hướng dẫn điều khiển bằng Google Home

■ Bước 1

Đảm bảo SwitchBot Hub Mini / Plus của bạn được kết nối với Internet.

Sau đó, bật “Cloud service” cho SwitchBot Curtain trên ứng dụng SwitchBot.

■ Bước 2

Mở Ứng dụng “Google Home” của bạn để cài đặt thiết bị.

Tìm dịch vụ “SwitchBot Smart Home” và đăng nhập vào tài khoản SwitchBot của bạn.

* Ghi chú:

Hãy yêu cầu Google Home của bạn cập nhật danh sách thiết bị sau mỗi lần bạn thêm thiết bị mới vào hệ SwitchBot.

Bạn cũng có thể nói: “OK Google, sync my devices.”

SwitchBot Hub Mini / Plus không được coi là một thiết bị riêng lẻ trong Google Home, mà như một thiết bị IR (điều khiển hồng ngoại) tùy chỉnh. Vì vậy, chúng sẽ không được hiển thị trong Google Home.